எங்களது அாிய வெயியீடுகள்

விதியை வெல்வது எப்படி?

மழை வேண்டி திருப்பதிகம்

 

New blog posts

சிவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சி
சிவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சி

13 February, 2018 by Administrator

திருவருள் தொலைக்காட்சிக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு...

திருவெம்பாவை
திருவெம்பாவை

10 January, 2018 by Administrator

திருவருள் தொலைக்காட்சியில்,   'மார்கழி...

மார்கழி மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி

29 December, 2017 by Administrator

திருவருள் ரேடியோ- வில், மார்கழி மாத சிறப்பு...

View all blog entries →

January 2018

திருவெம்பாவை

திருவெம்பாவை

Posted on 10 January, 2018 by Administrator

திருவருள் தொலைக்காட்சியில்,   'மார்கழி இசைத்தமிழ் - திருவிழா'  மாணிக்கவாசகர் அருளிய  திருவெம்பாவை  இசை  நிகழ்ச்சி  முழுவதும்...  பாடுபவர் இசைச்செல்வர், ஐயா.திரு.ஐதராபாத்.பா.சிவா மற்றும் மாணவர்கள்.     தினமும்  திருவாசக தேன் பருக...     ThiruvarulTv  @  www.thiruvarultv.com குருவருளும், திருவருளும் பெருக...  நன்றி...